РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОДАЈНИХ МЕСТА!

Почела је резервација за нашу манифестацију која се одржава 25,26,27.02.2022. у Турији
За све информације на располагању су вам телефони:

021/731-279 732-888 Богданка Ђисалов и Жарко Татић

Податке за резервацију (име, презиме, адреса, бр.л.к.) у доказ о извршеној уплати слати на е-маил:

cst.srbobran@eunet.rs